Jeg tror på mennesket og dets ressourcer. Jeg vil tage mig af det gode og trygge samfund, vi har skabt og gå til valg på følgende hovedpunkter:

 

Et København med kvalitet - ikke kvantitet

København er landets hovedstad men også hjem for 1 mio. mennesker. Vi kan ikke investere - med infrastruktur, byggeri, boliger mv. - os til at dække alle de forskellige behov, som København skal opfylde. Vi skal begrænse os - det skaber vækst! Kunsten bliver mere kvalitet, ikke kvantitet.

 

 • Der er behov for et nyt fokus. Når metroen åbnes i 2019, foreslår jeg en pause på 10 år, hvor større byggeprojekter ikke vil blive gennemført i Københavns indre by. Københavnere har brug for en pause, og pausen vil gøre København godt på alle punkter (trafik, miljø, turisme mv.). Byens vækst skal ikke stoppes, men der er brug for en pause til at overveje, hvordan byen bedst kan udvikle sig fremover.

 

Mine andre mærkesager er:

 

 • En ny start i udlændingepolitikken
 • Et velfærdssamfund med fokus på kerneopgaver.
 • Økonomisk vækst er en forudsætning for det gode og sikre samfund i hele Danmark
 • Danmark er en del af Europa og verden

 

En ny start i udlændingepolitikken

I nogle år vil der være 1 million. mennesker i Danmark med muslimsk baggrund. Vi skal vænne os til det, og det sker uanset hvad vi gør. Det betyder, at vi skal få flest muligt af vores muslimske borgere, som ikke allerede er godt integrerede, over på vores side. Vi må anerkende deres religiøse og kulturelle baggrund, så de kan blive danske.

 

 • Der introduceres en statslig, dansk imam-uddannelse på universitetsniveau. Danske religiøse ledere prædiker på dansk og er en del af det danske samfund.
 • Staten står for fremtidige moské-byggerier - ingen udenlandsk finansiering.
 • Gør en reel indsats for hjemsende flygtninge og migranter, der kan vende hjem. Find 500 syriske familier med far, mor og børn, der vender hjem og starter deres egen virksomhed - de kan være vores bedste ambassadører.
 • Vær klar på danske værdier. Religion er f.eks. en privat sag, ikke en sag for arbejdspladsen.
 • Fasthold en streng udlændingepolitik og vær selektiv. Det har vi ret til - og vi kan ikke invitere hele verden ind i vores land.

 

Et velfærdssamfund med fokus på kerneopgaver.

Er det danske samfund et velfærdssamfund? Ja, hvis vi ser på alle de tilbud, som vi har på hylderne. Nej, ikke hvis vi kigger på kerneopgaverne for et velfærdssamfund.

 

 • Alle ældre skal have ret til et dagligt bad. Ganske enkelt. Mange gamle gider ikke bade, men de skal have tilbuddet. Hvis de i stedet vil gå en tur i biografen eller teatret, så har de ret til det. Men det centrale er: de skal have ret til det. Og vi har råd til det. Vi kan ikke være andet bekendt.
 • Hvis du er sund og rask, og hvis du ikke har børn at forsørge, skal du forsørge dig selv. Skønt antallet falder, er der stadig for mange danskere på overførselsindkomst.

 

Økonomisk vækst er en forudsætning for det gode og sikre samfund i hele Danmark

Øget vækst giver flere job, højere indtjening og dermed et bedre skattegrundlag.

 

 • Vælger en virksomhed at etablere sig i en kommune med dårlig eller negativ økonomisk vækst, er selskabet fritaget for at betale selskabsskat i 3 år.
 • Folk på landet kan leve af 3 ting: landbrug, produktion eller turisme. I landet er der ikke de samme muligheder som i København. Hvis du forsøger at forhindre folk på landet i at tjene deres egne penge, gør du det umuligt for dem at overleve. Det lokale selvstyre i land​​kommunerne skal derfor styrkes, således at landbrug, produktion og turisme i landdistrikterne kan fremmes.

 

Danmark er en del af Europa og verden

Vi skal være opmærksomme på vores historie: hver gang vi har forsøgt at bryde med vores allierede eller isolere os, er det gået galt. Vores vigtigste venner er USA, England, Tyskland og Frankrig, udover de nordiske lande. Derfor vil Danmark fortsat være en aktiv aktør inden for europæisk og globalt samarbejde.

 

 • Danmark skal fortsætte kursen i EU.
 • Senest i 2025 skal forsvarsbudgettet op på 2% af BNP. Dette vil eftervinge respekt på begge sider af Atlanten.
 • Inden for 3 år skal ulandsbistanden (som tidligere) udgøre 1% af BNP. Vi er et rigt og privilegeret land og skal hjælpe, hvor vi kan.

© Copyright. All Rights Reserved.