Bo Sandroos

Tidligere folketingskandidat for Venstre i København

Mærkesager

Jeg tror på mennesket og dets ressourcer og går til valg på følgende hovedpunkter:

  • Et København med kvalitet, ikke kvantitet
  • Et samfund bygget på værdier
  • Et velfærdssamfund med styrket  fokus på kerneopgaverne
  • Økonomisk vækst er en forudsætning for det gode samfund
  • Danmark er en del af Europa og verden

Et København med kvalitet, ikke kvantitet
Der er behov for et nyt fokus i København. Jeg foreslår en pause, hvor større byggeprojekter ikke gennemføres i Københavns indre by. Et nyt fokus vil gøre byen godt på alle punkter. Væksten skal ikke stoppes, men der er brug for at overveje, hvordan byen kan udvikles fremover.

Et samfund bygget på værdier
Danmark er bygget på værdifulde principper om personlig frihed, tolerance, ligestilling, verdslighed, demokrati, dialog og markedsøkonomi. Vi skal fastholde disse principper. 

Et velfærdssamfund med styrket fokus på kerneopgaverne
Den offentlige sektor skal fokusere på de svageste og udbygges og styrkes især inden for sundhed og psykiatri og ældrepleje.

Økonomisk vækst er en forudsætning for det gode samfund
Øget vækst giver flere job, indtjening og dermed et bedre skattegrundlag og dermed mulighed for sociale tiltag, styrket sundhed, grøn omstilling osv. 

Danmark er en del af Europa og verden
Vi skal støtte vores vigtigste venner USA, England, Tyskland og Frankrig, udover de nordiske lande, og fortsat være aktiv i europæisk og globalt samarbejde.